test

U Ljubljani je organizaciji ITF Enhancing Human Security, a uz podršku Central European Initiative-CEI, održan 31 sastanak SEEMACC Vijeća za koordinaciju protivminskog djelovanja Jugoistočne Evrope. Sastanak pod nazivom Podrška Regionalnoj saradnji u protivminskom djelovanju, ima za cilj razmjenu znanja i prakse u implementaciji projekata protivminskog djelovanja u regionu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih državnih tijela i posmatrača uključujući Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, Albaniju i Sloveniju.

U Ljubljani je organizaciji ITF Enhancing Human Security, a uz podršku Central European Initiative-CEI, održan 31 sastanak SEEMACC Vijeća za koordinaciju protivminskog djelovanja Jugoistočne Evrope. Sastanak pod nazivom Podrška Regionalnoj saradnji u protivminskom djelovanju, ima za cilj

U cilju omogućavanja i unaprijeđenja operativnih aktivnosti, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini se već duži vremenski period, suočava sa problematikom obnove postojećeg voznog parka i  zamijenom dotrajalih vozila.

S namjerom  povećanja tehničke osposobljenosti rada ove institucije, planiranim budžetom, u koji su ulazila i sredstva od prethodno prodatih vozila, Centar za uklanjanje mina je izvršio nabavku 5 novih terenskih vozila.

Riječ je o pet vozila Ducia Duster, koji svojim performansama ispunjavaju i zadovoljavaju sve tražene uslove, te će zasigurno doprinijeti efikasnijem obavljanju zadataka. Vozila u potpunosti odgovaraju terenskim potrebama sektora za operacije i regionalnih ureda Centra za uklanjanje mina u BiH.

Na primopredaji vozila, upriličenoj danas u Sarajevu, nedavno imenovani vd Direktor i pomoćnici za operacije i finansijske poslove, istakli su zadovoljstvo zbog kupljenih vozila, koja će unaprijediti terenske zadatke izviđanja i kontrole kvaliteta, kao i ostalih aktivnosti, uključujući hitno obilježavanje minski sumnjivih lokacija. Prema trenutnoj procjeni, nova vozila će zamijeniti samo dio postojećeg voznog parka, dok održavanje preostalih dotrajalih vozila zahtijeva velika ulaganja, pa je samim time i upotreba istih neisplativa.

Iako je ova nabavka značajan iskorak za ispunjavanje planiranih zadataka, Centar za uklanjanje mina u BiH i dalje treba podršku u cilju zanavljanja preostalog voznog parka, kako bi adekvatno opremio i operativno osnažio rad ove institucije.

U cilju omogućavanja i unaprijeđenja operativnih aktivnosti, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini se već duži vremenski period, suočava sa problematikom obnove postojećeg voznog parka i  zamijenom dotrajalih vozila. S namjerom  povećanja tehničke osposobljenosti rada

Sjednica Odbora donatora za protuminsko djelovanje, održana je 12.12.2023.godine u Sarajevu, uz prisustvo predstavnika svih ključnih donatora u ovoj oblasti. Još jednom je iskazana posvećenost procesu deminiranja u BiH i najavljen nastavak pružanja kontinuirane podrške protuminskom djelovanju.

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak, izrazila je zahvalnost na dosadašnjoj podršci, te je u cilju dostizanja preuzetih rokova i međunarodnih obaveza, potrebno ubrzati proces.

Prioritet je na reviziji Strategije protivminkog djelovanja, s realnim i ostvarivim ciljevima, kao i pokretanje procedure donošenja novog Zakona o deminiranju radi unapređenja organizacijske i upravljačke strukture u ovom području.

U proteklih deset godina prosječna godišnja stopa realizacije plana deminiranja bila je svega oko 35 odsto, što je nedovoljno za ispunjavanje ranije preuzetih obaveza.

Zahvaljujući donatorima, Bosna i Hercegovina je u skladu sa preuzetim rokom, a zaključno sa 1. Septembrom ispunila cilj oslobađanja zemlje od kasetne municije, što su pohvalili i svi prisutni članovi Odbora donatora.

Posebno je istaknut značaj projekta “Majevica 2022.-2024.”, čija je vrijednost skoro deset milijuna eura, i koji je izvrstan primjer međuentitetske i međuopćinske suradnje.

Potporu procesu deminiranja i aktivnostima koje provode Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje BiH i BHMAC dao je i vršilac  dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sylvain Merlen, koji je izrazio zadovoljstvo održavanjem sastanka Odbora donatora. Pozdravio je početak Revizije strategije protivminskog djelovanja, ističući vezu između razvoja i deminiranja koju UNDP podržava.

Predsjedavajući Komisije za deminiranje u BiH Ognjen Zekić  i vd Direktor BHMAC-a Enis Horozović, informirali su predstavnike donatora o dosadašnjim rezultatima, planovima i projektima, te  značaju uspostavljanja kontinuiteta redovnog izvještavanja Odbora donatora o protuminskim aktivnostima u BiH.

Vd Direktor BHMAC-a Enis Horozović, se zahvalio svima koji i dalje ulažu u rješavanje miskog problema u našoj zemlji i pozvao ih da i dalje prate ovaj prioritetni zadatak naše države. Izražena je iskrena nada i zalaganje da se riješi ovo prijeko potrebno pitanje u skladu sa mogućnostima, a na obostrani interes i korist Bosne i Hercegovine i njenih građana.

Sljedeći Odbor donatora za protuminsko djelovanje će biti održan u 2024. godini.

Sjednica Odbora donatora za protuminsko djelovanje, održana je 12.12.2023.godine u Sarajevu, uz prisustvo predstavnika svih ključnih donatora u ovoj oblasti. Još jednom je iskazana posvećenost procesu deminiranja u BiH i najavljen nastavak pružanja kontinuirane podrške protuminskom djelovanju.

U organizaciji Oružanih snaga BiH, u kasarni Rajlovac, Sarajevo, u periodu 20-24.11.2023.godine, održan je kurs za instruktore upozoravanja na mine. Kurs je uspješno položilo 20 polaznika iz Oružanih snaga BiH, BHMAC, Društva crvenog krsta, MAG BIH i EUFORa.

Kurs je sproveden u skladu sa propisanim standardima i procedurama definisanim Zakonom o deminiranju u BiH i Standardima za uklanjanje mina i NUSa BiH i obuhvatao je teorijski i praktični dio.

Razvijanjem osnovnih znanja, vještina i spospobnosti, svi polaznici su obučeni za samostalno izvođenje upozoravanja na mine, prema propisanim zakonskim i podzakonskim zahtjevima

U organizaciji Oružanih snaga BiH, u kasarni Rajlovac, Sarajevo, u periodu 20-24.11.2023.godine, održan je kurs za instruktore upozoravanja na mine. Kurs je uspješno položilo 20 polaznika iz Oružanih snaga BiH, BHMAC, Društva crvenog krsta, MAG BIH i

U Ženevi se u periodu 20-24.Novembar 2023.godine, održava Sastanak zemalja članica/potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, transfera, skladištenja i proizvodnje PP mina. Kao i svake godine ovaj diplomatski događaj predstavlja priliku za sve zvaničnike zemalja koje su u procesu deminiranja i uništavanja protivpješadijskih mina, da predstave napredak u ovoj oblasti, te da razmjene iskustva i informacije.

Imajući u vidu da se ove godine obilježava 25 godina od usvajanja i potpisivanja Konvencije, te se ulazi i u zadnju godinu implementacije Akcionog plana iz Osla 2020-2024.godina, ovogodišnji glavni cilj sastanka je pregled i osiguranje napretka u implementaciji prema Petoj preglednoj konferenciji, koja će biti održana 2024.godine.

Delegaciju Bosne i Hercegovine koja prisustvuje sastanku, čine Enes Horozović, vd Direktora Centra za uklanjanje mina u BiH, zajedno sa vd pomoćnicima za podršku i operacije Biljanom Ristić i Ivanom Dunđerom.

Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina Konvenciju potpisala 1997.godine i da prema je prema Članu V i zadnjem produženju, dužna da sva minska polja ukloni do Marta 2027.godine.

U Ženevi se u periodu 20-24.Novembar 2023.godine, održava Sastanak zemalja članica/potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, transfera, skladištenja i proizvodnje PP mina. Kao i svake godine ovaj diplomatski događaj predstavlja priliku za sve zvaničnike zemalja koje su u

Vd Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović, uručio je danas u Mostaru, certifikat o završenim protivminskim aktivnostima, čime je gradsko područje Grada Mostara i službeno postalo slobodno od mina. Riječ je o projektu MSP Hodbina, koji je obuhvatio lokalne zajednice Hodbina, Malo Polje i Bačevići, koji se nalaze u južnom dijelu Mostara. Većina sumnjive površine se nalazila u blizini vrela rijeke Bunice, turistički veoma popularnog i posjećenog mjesta.

Svečanosti održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, pored predstavnika lokalnih vlasti, prisustvovali su i Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i ambasador SAD u BiH, Michael Murphy.

Istaknuta je važnost nastavka aktivnosti oslobađanja preostalih dijelova Mostara, kao i kontinuirane saradnje partnera na svim nivoima vlasti, kako bi se dostigao Mostar bez mina, čime će se spasiti ljudski životi, obnoviti domovi, te izgraditi privredni i turistički kompleksi.

Projekat je financiran putem Sjedinjenih Američkih Država, a preko Međunarodnog fonda za poboljšanje sigurnosti ljudi (ITF).

Vd Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović, uručio je danas u Mostaru, certifikat o završenim protivminskim aktivnostima, čime je gradsko područje Grada Mostara i službeno postalo slobodno od mina. Riječ je o projektu MSP

U kasarni Rajlovac, Sarajevo, danas je održan radni sastanak na kome je predstavljen operativni plan deminiranja Oružanih snaga BiH. Sastanku su prisustvovali vd Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović, Komandant operativne komande Oružanih snaga BiH Radovan Ilić i Komandant deminerskog bataljona major Sulejman Kišija.

Planirana je implementacija 109 projekata, površine 1,4km2 tehničkim metodama, dok bi se krajnjem korisniku vratilo oko 20km2. Razgovarano je i o postojećim problemima vezanim za personalnu nepopunjenost formacijskih mjesta, te nedovoljnom broju ispravnih vozila i zaštitne opreme, od čega će uveliko zavisiti i stepen realizacije predloženog plana.

Na sastanku je još jednom istaknuta izuzetno dobra saradnja Centra za uklanjanje mina u BiH i Oružanih snaga, te da će BHMAC kao i do sada pružati svu potrebnu podršku Deminerskom bataljonu.

U kasarni Rajlovac, Sarajevo, danas je održan radni sastanak na kome je predstavljen operativni plan deminiranja Oružanih snaga BiH. Sastanku su prisustvovali vd Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović, Komandant operativne komande Oružanih snaga

Projekat pod nazivom Majevica bez mina, koji uključuje deminiranje na prostoru pet opština i planirano je da bude oslobođeno područje između Semberije, Posavine i Tuzlanske regije. Projekat vrijednosti 9,7 miliona eura je finansiran od strane Savezne Republike Njemačke i obuhvatiće 27,8 km2 na području Teočaka, Sapne, Čelića, Lopara i Ugljevika.

Ovo je dobar primjer međuentitetske saradnje 5 opština koje su udružile zajedničke snage, kako bi radili na promociji turizma u regiji Majevice, a imajući u vidu da već postoje razvojni planovi za izgradnju turističkih objekata i ski staza u ovoj regiji.

Projekat implementira Centar za uklanjanje mina u BiH, u saradnji sa MAG BiH i NPA BiH. Pored razvoja turizma i privrede, projekat će omogućiti i obnovu domova i poljoprivrednih dobara.

Na području Ugljevika trenutno se radi na ukupno devet lokacija, gdje je pronađeno oko 20 mina i ostalih minsko eksplozivnih sredstava. Na području Lopara su definisana četiri velika projekta, gdje je pronađeno 160 minsko eksplozivnih sredstava zaostalih ratom.

U narednoj godini će se raditi i na području Brusnica i Pipera, te se očekuje da će Lopare i Ugljevik do kraja naredne godine, biti slobodni od mina.

Projekat pod nazivom Majevica bez mina, koji uključuje deminiranje na prostoru pet opština i planirano je da bude oslobođeno područje između Semberije, Posavine i Tuzlanske regije. Projekat vrijednosti 9,7 miliona eura je finansiran od strane Savezne Republike

Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i njemački ambasador njegova ekselencija Thomas Fitchen posjetili su minski sumnjiva područja regije Majevica. Uz ministricu i ambasadora na Majevici su boravili i novoimenovani v.d. Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) Enis Horozović, njemački vojni ataše Franz Josef Nolte, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH – Mines Advisory Group (MAG) i Norveška narodna pomoć (NPA), predstavnici OSCE-a, načelnici majevičkih opština i drugi uključeni u proces deminiranja na području Majevice.

Projekat finansira Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemačke i predviđa deminiranje ukupne površine 27,88 km2, a uključuje 5 majevičkih opština od čega 2 iz Republike Srpske i 3 iz Federacije BiH, te predstavlja dobar primjer međuopštinske i međuentitetske saradnje u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom koji je počeo u julu 2022. i trajaće do kraja 2024. godine, planirano je da od mina bude oslobođeno područje između Semberije, Posavine i Tuzlanske kotline.

Ministrica Bošnjak se prilikom posjete zahvalila donatorima, kao i svim hrabrim učesnicima ovog projekta na energiji i podršci koju nesebično pružaju. „Projekat Majevica, kao i mnogi drugi projekti deminiranja, nisu samo proces uklanjanja mina nego ulaganje u budućnost naše zemlje, mir, stabilnost i prosperitet“, istakla je ministrica Bošnjak.

Ambasador Fitschen je naglasio važnost ovog projekta u smislu pomirenja i stvaranja sigurnog okruženja za građane BiH ističući dugogodišnju ulogu Savezne Republike Njemačke u deminiranju u našoj zemlji.

Tokom pomenute posjete, NPA i MAG su predstavili zajedničku viziju u okviru projekta pod nazivom „Majevica bez mina 2022-2024“, prezentirajući neke od rezultata i demonstrirajući različite metode deminiranja na svojim tekućim zadacima.

Realizacijom ovog projekta i uklanjanjem minske opasnosti stvaraju se uslovi za održivi ekonomski rast, razvoj infrastrukture, pristup prirodnim resursima i produktivnu upotrebu zemljišta te nesmetano obavljanje svih životnih aktivnosti bez opasnosti po vlastitu sigurnost za oko 20 hiljada stanovnika sa ovog područja.

Zahvaljujući podršci Misije OSCE u unaprijeđenju saradnje među opštinama i finansijskoj pomoći Savezne Republike Njemačke, načelnici pet opština u regionu Majevica pokazali su danas da su istinski lideri i napravili su korak naprijed kako bi ujedinili svoje snage sa NPA, MAG-om i BHMAC-om i očistili Majevicu od mina u interesu lokalnog stanovništva i njihovih zajednica.

Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i njemački ambasador njegova ekselencija Thomas Fitchen posjetili su minski sumnjiva područja regije Majevica. Uz ministricu i ambasadora na Majevici su boravili i novoimenovani v.d. Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni

Treća globalna konferencija o pomoći žrtvama protivpješadijskih mina i drugih eksplozivnih ubojitih sredstva u kontekstu prava osoba sa invaliditetom, održava se od 17. do 19. oktobra 2023. godine u Pnom Penu, Kraljevini Kambodži.

Konferencija će pružiti platformu za predstavnike pogođenih zajednica i preživjele, osobe sa invaliditetom i praktičare u pružanju pomoći žrtvama mina koji predstavljaju državu i civilno društvo, da razgovaraju o globalnim izazovima sa kojima se suočavaju u implementaciji podrške žrtvama mina.

Očekuje se da će globalna konferencija okupiti više od 150 stručnjaka iz oblasti pomoći žrtvama mina i preživjelih od mina, invaliditeta/ljudskih prava ili njihovih reprezentativnih organizacija, te zdravstvenih, radnika, razvojnih i drugih praktičara iz više od 45 zemalja.

Ispred Bosne i Hercegovine prisutni su Saša Obradović (BHMAC), Zoran Ješić (UDAS), Republika Srpska i Selma Gušo predstavnik nastradalih od mina u BiH.

Treća globalna konferencija o pomoći žrtvama protivpješadijskih mina i drugih eksplozivnih ubojitih sredstva u kontekstu prava osoba sa invaliditetom, održava se od 17. do 19. oktobra 2023. godine u Pnom Penu, Kraljevini Kambodži. Konferencija će pružiti platformu